Γυναίκα με μεγάλο μεταξωτό μαντήλι

"Introspection"

Διαρκώς παρατηρούμε και αναλύουμε το κόσμο γύρω μας, έτσι συχνά ξεχνάμε να κοιτάξουμε μέσα μας, να αναλύσουμε τις δικές μας σκέψεις και συναισθήματα.

Ενδοσκόπηση: Είναι σε αυτές τις στιγμές σιωπής που μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή μας!