Γυναικα με πολύχρωμο καλοκαιρινό μαντήλι

"Prologue"

Αυτή είναι η αρχή ενός ενθουσιώδους απομνημονεύματος διαχρονικής αγάπης για το στυλ που,

όπως φαίνεται,

θα γίνει ένα ατελείωτο ταξίδι δημιουργικότητας και έκφρασης για κάθε γυναίκα εκεί έξω…